สผ. | แผนผังเว็บ | ถาม - ตอบ  
   Thai ภาษาไทย | Eng English   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย พัฒนาและปรับปรุงโดย :: กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 โทร/โทรสาร 0-2265-6561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2559
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและระดมสมอง เครื่องมือ กลไกการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
ครบรอบ 10 ปี พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(รายละเอียดเพิ่มเติม...)
4 ตุลาคม 2556
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและสมรรถนะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้องพญาไท ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
31 กรกฎาคม 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องนนทรี 1 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
ดูทั้งหมด...

การประชุม

23 ธันวาคม 2559
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและระดมสมอง เครื่องมือ กลไกการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ ห้องเทวกรรมรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (รายละเอียดการประชุม...)
15 พฤศจิกายน 2559
การเผยแพร่และประสานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ (รายละเอียดการประชุม...)
8 พฤศจิกายน 2559
การเผยแพร่และประสานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ (รายละเอียดการประชุม...)
5 กันยายน 2559
การอบรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม VICTORY ชั้น ๒ โรงแรมวิค 3 บางกอก (VIC3 Bangkok) กรุงเทพฯ (รายละเอียดการประชุม...)
ดูทั้งหมด....

เรื่องเด่น


GM POTATOES ARE GOING IN THE GROUND รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AGRICULTURAL ACADEMY OF JAPAN PROPOSES CONDUCT OF CONFINED FIELD TRIAL OF GM CROPS รายละเอียดเพิ่มเติม >>

US EPA APPROVES THREE VARIETIES OF GE POTATOES รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AUSTRALIAN OGTR RECEIVES LICENSE APPLICATION FOR FIELD TRIAL OF GM SORGHUM รายละเอียดเพิ่มเติม >>

AUSTRALIAN OGTR APPROVES FIELD TRIAL OF GM POTATO รายละเอียดเพิ่มเติม >>

UPDATES ON GM CORN PRODUCTION IN VIETNAM รายละเอียดเพิ่มเติม >>
Cuba could begin planting GMO soy, corn by Spring 2017 รายละเอียดเพิ่มเติม >>

OGTR RECEIVES APPLICATION FOR BIOTECH SAFFLOWER FIELD TRIALS รายละเอียดเพิ่มเติม >>

USDA RELEASES FINAL EIS FOR HT CORN AND SOYBEAN รายละเอียดเพิ่มเติม >>

NIGERIA RELEASES HERBICIDE RESISTANT MAIZE HYBRIDS รายละเอียดเพิ่มเติม >>

EFSA RELEASES SCIENTIFIC OPINION ON BIOTECH OILSEED RAPE รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ดูทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้บริบทของพิธิสารคาร์ตาเฮนาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม >>
                              

  />   <img src=


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเข้าถึงศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม >>
                              

 

ดูทั้งหมด...

Biobrief

ปีที่ 5 ฉบับที่ 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การประชุมระดมความเห็นต่อพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยการรับับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ต์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 8
พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยการรับับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ต์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
ความก้าวหน้าและสถานการณ์การค้าพืชเทคโนชีวภาพ ปี 2554  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 55
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia Pacific and Central and Eastern Europe Regional Training Workshop for Biosafety Clearing House - National Focal Point  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 54
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเข้าถึง Biosafety Clearing - House  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 50
กฎระเบียบและกลไกเพื่อกำกับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรมไทย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28
เจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏานดูงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 12
ความก้าวหน้าและสถานการณ์การค้าพืชเทคโนชีวภาพ ปี 2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
การประชุม “5 ปีอนุวัตการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ”
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 43
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5
ตุลาคม 2553
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

หน่วยงาน องค์กร และเครือข่าย

 

สิ่งพิมพ์และรายงานการประชุม

 

 

กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ คือ
กลไกการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศภาคีในการดำเนินงานและ
เอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม(LMOs)

วิดีทัศน์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ

ตอน 1 เด็กน้อยตื่นรู้

ตอน 2 สร้างความมั่นใจกับความปลอดภัยทางชีวภาพWeb Counter